ת"א 35 1,853.45 ת"א 125 1,918.73 ת"א גלובל בלוטק 412.88 דאו ג'ונס 31,500.68 נאסד"ק 11,607.62 דולר 3.4434 אירו 3.6209
15:49,26/06 +1.79% 15:53,26/06 +2.09% 15:57,26/06 +2.22% 00:05,24/06 +2.68% 00:16,24/06 +3.34% 14:55,24/06 -0.3% 14:55,24/06 -0.49%
נגישות
      
תאריך הדפסה:
עזרה
26/06/2022    17:58   

כלים פיננסיים
  •     תחזית אירועים
  •     גרף השוואתי
  •     השוואת קרנות
  •     הניירות שלי למעקב
  •   

מידע למשקיע

אתרים כלכליים

 

אגוד טרייד מציע לך דרך משתלמת לביצוע פעולות בניירות ערך.
עמלות מסחר מופחתות בביצוע פעולות בניירות ערך ישראליים


ביצוע פעולות באמצעות אגוד טרייד בניירות ערך הנסחרים בבורסת ת"א מחוייב בעמלה מופחתת ביחס לביצוע פעולות אלו באמצעות הסניפים, בכפוף לעמלת מינימום .

לחץ לצפייה בתעריפון העמלות המלא


בביצוע פעולות בניירות ערך זרים באמצעות אגוד טרייד תהנה מעמלת קנייה/מכירה מופחתת:

לכל קנייה או מכירה של מניה או תעודת סל הנסחרת בארה"ב תשלם עמלה בסך 0.3% מגובה העסקה*, בכפוף לעמלת מינימום של 25 דולר ארה"ב (במידה וסכום העסקה הכולל יהיה קטן מ- 75 דולר ארה"ב תיגבה עמלת מינימום בסך השווה לשליש מסכום העסקה הכולל).


פטור מעמלות שינוי/ביטול ואי ביצוע פעולות:

פעולות שינוי/ביטול באמצעות האתר או פעולות שלא בוצעו פטורות באופן מלא מתשלום עמלה (לשם השוואה העמלה הקבועה בתעריפון בגין ביצוע פעולות שינוי/ביטול בסניף כרוך בעמלה בסך 40$).


* עד לסכום מקסימלי בסך 15,000 דולר ארה"ב לפעולה. לקוחות המקבלים הטבות אחרות, ייהנו מההטבה הגבוהה מביניהן.


   הדפסה (נפתח בחלון חדש)